Publikace

Odborné články

PETR, Michal, Tim C.E. ENGELS, Emanuel KULCZYCKI, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Monika KUCHLEI SIEBEROVÁ a Gunnar SIVERTSEN. Journal article publishing in the social sciences and humanities: A comparison of Web of Science coverage for five European countries. PLOS ONE. 2021, roč. 16, č. 4, s. 1-22. doi:10.1371/journal.pone.0249879.

KULCZYCKI, E., R. GUNS, J. POLONEN, T.C.E. ENGELS, E.A. ROZKOSZ, A.A. ZUCCALA, K. BRUUN, O. ESKOLA, A.I. STARCIC, Michal PETR a G. SIVERTSEN. Multilingual Publishing in the Social Sciences and Humanities: A Seven-Country European Study. JOURNAL OF THE ASSOCIATION FOR INFORMATION SCIENCE AND TECHNOLOGY. 2020, roč. 71, č. 11, s. 1371-1385. doi:10.1002/asi.24336.

SĪLE, Linda, Janne PÖLÖNEN, Gunnar SIVERTSEN, Raf GUNS, Tim C. E. ENGELS, Pavel AREFIEV, Marta DUŠKOVÁ, Lotte FAURBAEK, András HOLL, Emanuel KULCZYCKI, Bojan MACAN, Gustaf NELHANS, Michal PETR, Marjeta PISK, Sándor SOÓS, Jadranka STOJANOVSKI, Ari STONE, Jaroslav ŠUŠOL a Ruth TEITELBAUM. Comprehensiveness of national bibliographic databases for social sciences and humanities: Findings from a European survey. Research Evaluation. 2018, roč. 27, č. 4, s. 310-322. doi:10.1093/reseval/rvy016.

KULCZYCKI, Emanuel, Tim C. E. ENGELS, Janne PÖLÖNEN, Kasper BRUUN, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Robert NOWOTNIAK, Michal PETR, Gunnar SIVERTSEN, Andreja ISTENIČ STARČIČ a Alesia ZUCCALA. Publication patterns in the social sciences and humanities: evidence from eight European countries. Scientometrics. 2018, roč. 116, č. 1, s. 463-486. doi:10.1007/s11192-018-2711-0.

Ostatní

(nerecenzovaný článek) PETR, Michal a Monika KUCHLEI SIEBEROVÁ. Do jaké míry lze bibliometrii aplikovat na humanitní vědy – příklad oboru History and archaeology dle manuálu Frascati. Přehled výzkumů. 2020, roč. 61, č. 2, s. 192-197. http://pv.arub.avcr.cz/61_2_07.pdf.

(prezentace na konferenci) PETR, Michal, Tim C. E. ENGELS, Emanuel KULCZYCKI, Marta DUŠKOVÁ, Raf GUNS, Monika SIEBEROVÁ a Gunnar SIVERTSEN. Coverage of journal articles in social sciences and humanities in Web of Science and their distribution in citation indexes. In RESSH 2019 Research Evaluation in the Social Sciences & Humanities. 2019.

(poster na konferenci) PETR, Michal a Monika SIEBEROVÁ. Bibliometrics as a pathway to (future) research strategies. Case study – seeking research excellence. In 22nd Nordic Workshop on Bibliometrics and Research Policy. 2017. doi:10.6084/m9.figshare.5621131.v1.

(odborná kniha) PETR, Michal a Alena BOROVCOVÁ. Opava železniční : 160 let od příjezdu prvního vlaku. Opava: Opavská kulturní organizace, 2014. 140 s. Opavská kulturní organizace. ISBN 978-80-905396-9-3.