Hodnocení vědy a bibliometrie

Jsem vedoucím Centre for Scientometric Support and Evaluation na Masarykově univerzitě. Zajišťujeme procesy hodnocení výzkumu a jako jediní v ČR provozujeme profesionální bibliometrickou službu pro univerzitu. Jako centrální pracoviště jsme unikátní i v rozsahu střední a východní Evropy. Ctíme myšlenku zodpovědného hodnocení výzkumu.

Odborně mě zajímá vědecká komunikace, vzorce ve vědeckém publikování různých oborů a metody a dopady evaluace výzkumu. Má pozornost míří speciálně ke společenským a humanitním vědám a jejich postavení v hodnocení vědy. Tato témata sám publikuji odborné práce. Spolupracuji se zahraničními kolegy v rámci sdružení ENRESSH.

O hodnocení vědy přednáším, školím a předávám zkušenosti.

Spolupracuji s Úřadem vlády ČR na národním hodnocení výzkumných organizací jako konzultant.

Příležitostně recenzuji odborné články s bibliometrickou tematikou a jsem zapojen v panelu hodnotitelů pro národní hodnocení výzkumných organizací.

V rámci asociace vědeckých manažerů CZARMA jsem předsedou pracovní skupiny Hodnocení výzkumu.

S hrdostí jsem za ČR i národním expertem pro databázi společenskovědních a humanitních časopisů ERIH PLUS.