Hodnocení vědy a bibliometrie

Jsem vedoucím Centre for Scientometric Support and Evaluation na Masarykově univerzitě. Zajišťujeme procesy hodnocení vědy a zejména jako jediní v ČR provozujeme profesionální bibliometrické služby pro univerzitu. Jako centrální pracoviště jsme unikátní i v rozsahu střední a východní Evropy. Ctíme zodpovědnost v používání metrik a pravidelně se vzděláváme.

Zajímá mě vědecká komunikace, etika a vzorce ve vědeckém publikování, speciálně jako efekt evaluace výzkumu. Tato témata sám publikuji a má pozornost míří ke společenským a humanitním vědám a jejich postavení v hodnocení vědy. Spolupracuji se zahraničními kolegy v rámci sdružení ENRESSH.

O hodnocení vědy přednáším, školím a předávám zkušenosti s profesionálním bibliometrickým servisem.

Spolupracuji s Úřadem vlády ČR na národním hodnocení výzkumných organizací jako konzultant.

Příležitostně recenzuji odborné články s bibliometrickou tematikou a jsem zapojen v panelu hodnotitelů pro národní hodnocení výzkumných organizací.

S hrdostí jsem za ČR i národním expertem pro databázi časopisů ERIH PLUS.