Přednášky a kurzy

Výběr referencí

  • Ústav živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR | Hodnocení výzkumu v ČR a zahraničí | tři kurzy 2022–2023
  • Ústav pro studium totalitních režimů | Vědecká sebeprezentace | Praha 2022
  • Filozofický ústav Akademie věd ČR | Nástroje pro vědecký výzkum (série přednášek) | červen–září 2021, online
  • Alevia | Komplexní vzdělávací program v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2020/2021 | Praha 20. 4. 2021
  • Bibliotheca academica 2019 | Brno 23. 10. 2019
  • Akademie věd ČR | Informační seminář AV ČR | Praha 24. 10. 2019
  • Clarivate Analytics InCites Forum | Bibliometrics in day-to-day practice | Varšava 18. 10. 2019
  • Západočeská univerzita | Hodnocení výzkumu a bibliometrie. Srozumitelně pro akademickou praxi | Plzeň 25. 1. 2019
  • European Doctorate In Teacher Education – H2020 project | Best Practices in Scientific Publishing | Brno (online) 13. 5. 2018
  • NTK | Hodnocení vědeckého výkonu univerzit pomocí InCites | Praha 23. 11. 2016